Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Black'n'Easy – Avantura, ki ne pozna meja!«

Splošne določbe

Ta pravila določajo način prirejanja in sodelovanja v nagradni igri »Black'n'Easy – Avantura, ki ne pozna meja!« (v nadaljevanju: Nagradna igra), katere organizator je Droga Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, ID za DDV: SI88736172, matična številka: 2114011000 (v nadaljevanju: Organizator).

Nagradna igra poteka na območju Republike Slovenije. Nagradna igra se prične dne 01.04.2017 in traja do vključno 31.05.2017. Namen prirejanja nagradne igre je promocija blagovne znamke Barcaffèmed mladimi in izpostavitevizdelkov Black'n'Easy. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Pogoji in način sodelovanja

V nagradni igri je mogoče sodelovati z izpolnitvijo spletnega obrazca, ki je objavljen na spletni strani www.blackneasy.com. Vpisati je potrebno kontaktne podatke: ime in priimek, kraj bivanja, elektronski naslov in telefonsko številko. Sodelujoči z izpolnitvijo in oddajo podatkov v spletnem obrazcu potrjuje, da se strinja s pravili nagradne igre in z njimi v celoti soglaša. Prav tako se sodelujoči zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre. Za tolmačenje pravil je pristojen izključno organizator nagradne igre.

V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Izjemoma lahko v nagradni igri sodelujejo tudi mladoletne osebe, ki predložijo privoljenje staršev oz. skrbnikov. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani.

Nagradni fond

Nagradni fond sestoji iz 12 nagrad.

Glavna nagrada: Avanturistično potovanje v vrednosti 1.000 eur z ddv

Ostale nagrade: 1x limitededition kolo PonyClassic 3, 10x Black'n'Easypaket izdelkov

Nagradni žreb se bo odvil na sedežu organizatorja 05.06.2017. V nagradnem žrebu bodo sodelovali vsi, ki bodo oddali svojo prijavo preko spletnega obrazca na spletni strani www.blackneasy.com.V primeru nepravilno ali nepopolno navedenih podatkov oz. nepravilnega ali nepopolno izpolnjenega spletnega obrazca, bo sodelujoči izločen iz sodelovanja.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, navedenih v spletnem obrazcu ali če se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre. Sodelujoči lahko v nagradni igri prejme največ eno nagrado. V primeru, da je sodelujoči izžreban za dve nagradi, se žreb za drugo izžrebano nagrado ponovi in se nagrada dodeli novemu izžrebancu.

Nagrajenci bodo o načinu prevzema nagrad obveščeni najkasneje v sedmih delovnih dneh po izvedbi nagradnega žrebanja. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini.

Osebni podatki sodelujočih

Sodelujoči v nagradni igri z izpolnitvijo spletnega obrazca izrecno soglaša, da organizator, zbira, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in nagrajenih, za namene trženja(pošiljanje anket, obvestil o akcijah, novih izdelkih in nagradnih igrah) ter za namene izvedbe te nagradne igre, pri čemer se organizator zavezuje z omenjenimi podatki ravnati v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 

Sodelujoči z izpolnitvijo osebnih podatkov v spletnem obrazcu potrjuje, da se strinja z objavo njegovih osebnih podatkov (ime, priimek in kraj bivanja) in fotografij ob objavi nagrajenca na spletni strani in drugih sredstvih javnega obveščanja. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli v pisni obliki zahteva prenehanje obveščanja, pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oz. prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre, ter za namene trženja, skladno z zakonom.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oz. naročila, ki ga dobi od organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni.

Končne določbe

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne sodeluje v sporih glede lastništva poslanih daril. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov, razen tistih, ki so opredeljeni v pravilih nagradne igre. Organizator ne odgovarja za spremembe, ki nastanejo zaradi višje sile ali tretjih oseb.

Dobitnik je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti svojo davčno številko. Pri darilih nad vrednostjo 42 EUR bo organizator obračunal in plačal akontacijo dohodnine po stopnji 25% v skladu s 131. členom veljavnega Zakona o dohodnini. 

Organizator nagradne igre si v primeru tehničnih ali drugih težav pridržuje pravico do podaljšanja roka za pošiljanje nagrad. O morebitnem podaljšanju roka za pošiljanje nagrad bo organizator pravočasno obvestil sodelujoče preko spletne strani www.blackneasy.com.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani www.blackneasy.com, kjer so objavljena celotna pravila nagradne igre. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba tudi piše na barcaffe@atlanticgrupa.com ali pokliče na modro številko 080 11 31.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati dne 01.04.2017.

 

V Ljubljani, dne 31.03.2017

 

Organizator: Droga Kolinska d.d.